Contributie

Verenigingscontributie voor recreatieve groepen per 1 januari 2023.

Trainingsuren per week Contributie per kwartaal
3/4 uur jeugd €30,00
1 uur jeugd €36,50
1,5 uur jeugd €48,50
2 uur jeugd €61,00
2,5 uur jeugd €73,00
3 uur jeugd €86,00
1 uur volwassenen €43,00
2 uur volwassenen €64,50
Strippenkaart senioren €43,00
Strippenkaart freerunnen Boxmeer €20,00
Strippenkaart Yoga €43,00

Strippenkaart:

De kosten voor een strippenkaart maakt u zelf over op het volgende rekennummer: 

NL53RABO0180506692 T.N.V. Sportvereniging Olympia

Vermeld het soort strippenkaart en de naam van de leiding. U ontvangt dan van de leiding de strippenkaart.

Bondscontributie KNGU:

Voor alle leden (uitgezonderd de yoga leden) dient jaarlijks een bondscontributie aan de KNGU betaald te worden. Deze bondscontributie wordt door de KNGU onder andere gebruikt voor:

- wedstrijden op elk niveau

- activiteiten voor speciale doelgroepen

- opleidingen voor trainers en juryleden

- ontwikkeling nieuwe lesstof en producten

- bestuurlijke ondersteuning clubs

Ook ben je via de KNGU aanvullend verzekerd, wanneer er tijdens de les iets voorvalt.

 

De bondscontributie van de KNGU wordt betaald door de leden zelf.

 

Voor de KNGU loopt het jaar van januari t/m december. 

De bondscontributie per 1 januari 2023 bedraagt:

- Voor leden van 0 t/m 15 jaar per kwartaal         €6,90

- Voor leden van 16 jaar en ouder per kwartaal  €8,50