Stichting leergeld

Financiële hulp!

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met sportclubs, muziekles of andere activiteiten. De kosten voor een lidmaatschap van een sport-, muziek- of activiteitenverenigingen voor hun kinderen, zijn voor steeds meer ouders niet meer op te brengen. Stichting leergeld Land van Cuijk biedt financiële hulp aan alle kinderen tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen, die woonachtig zijn in het land van Cuijk. Ouders die hun kosten niet of maar gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling, kunnen een beroep doen op Leergeld Land van Cuijk. 

Ouders doen een aanvraag via het aanvraagformulier. 

 

Het aanmeldformulier kan aangevraagd worden via het emailadres:

leergeldlandvancuijk@gmail.com of via 

Leergeld Land van Cuijk

Postbus 8

5430 AA Cuijk 

 

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, dan betaalt Stichting Leergeld de activiteit rechtstreeks aan de vereniging. 

 

Website van de stichting: https://www.leergeldlandvancuijk.nl/nl/